Admatrix Agency cam kết sẽ bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng, đồng thời nỗ lực hết sức và sử dụng nhiều biện pháp thích hợp để ngăn chặn toàn bộ các hành động truy cấp trái phép vào những thông tin mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình đăng ký sử dụng tài khoản. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo ngăn chặn được tất cả. Chúng tôi cũng cam kết không ủy quyền cho bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện việc thu thập, lưu trữ thông tin cá nhân của người sử dụng tài khoản. Trong trường hợp có truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó.
 
Để hiểu rõ hơn về chính sách trong công tác thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân của người sử dụng tài khoản, vui lòng đọc các chính sách bảo mật dưới đây:
 
1. Mục đích và phạm vi thu thập
     – Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên form đăng ký website bao gồm: Họ và tên, số điện thoại, địa chỉ email khách hàng. Đây là các thông tin mà chúng tôi cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi khách hàng sử dụng tài khoản RedX Agency. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin được cung cấp để liên hệ lại và xác nhận với khách hàng trước khi cấp tài khoản.
     – Bên cạnh đó chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về số lần viếng thăm, bao gồm số trang bạn xem, số links (liên kết) bạn click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến website của chúng tôi. Chúng tôi cũng thu thập các thông tin mà trình duyệt Web (Browser) bạn sử dụng mỗi khi truy cập vào website, bao gồm: địa chỉ IP, loại Browser, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà Browser truy xuất đến nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.
2. Phạm vi sử dụng thông tin
Thông tin khách hàng cung cấp được sử dụng để:
     – Cung cấp các dịch vụ, sản phẩm đến khách hàng.
     – Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và RedX Agency
     – Gửi các chương trình khuyến mãi hấp dẫn về các sản phẩm cho khách hàng
     – Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
3. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
     – Thông tin cá nhân của khách hàng đã đăng ký trên website được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó.
     – Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn.

Please leave your review about our services page