Quy định về thanh toán

Vui lòng thanh toán thông qua tài khoản ngân hàng sau:
Ngân Hàng Viecombank HCM
STK: 0071000968390
Chủ Tài Khoản: TRẦN HOÀNG QUÂN
* Techcom Bank HCM
STK: 19034672813010
Chủ Tài Khoản: TRẦN HOÀNG QUÂN

Đối tác thanh toán

5/5 - (1 vote)