Tăng trưởng
TikTok Shop
cùng Admatrix

3 quyền lợi của nhà bán hàng

1. Hỗ trợ vận hành

2. Cung cấp thông tin chính thức từ TikTok

3. Kết nối cộng đồng nhà bán hàng & creator

Admatrix là đối tác chính thức của TikTok Shop, Shopee và Lazada

Hàng trăm nhãn hàng đồng hành cùng chúng tôi

Quy trình đăng ký

Tham khảo Case study dịch vụ Admatrix TSP

95% khách hàng đánh giá hài lòng về dịch vụ

Hiền Võ Khách hàng thân thiết

Đơn vị tập trung vào nội dung tạo ra chuyển đổi số. Giúp khách hàng xây dựng định hướng tăng trưởng thương hiệu & mục tiêu doanh số online đa kênh tinh gọn.

Hoàng Duyên Khách hàng thân thiết

Đơn vị tập trung vào nội dung tạo ra chuyển đổi số. Giúp khách hàng xây dựng định hướng tăng trưởng thương hiệu & mục tiêu doanh số online đa kênh tinh gọn.

Minh Tâm Khách hàng thân thiết

Đơn vị tập trung vào nội dung tạo ra chuyển đổi số. Giúp khách hàng xây dựng định hướng tăng trưởng thương hiệu & mục tiêu doanh số online đa kênh tinh gọn.

Toàn Gia Lai Khách hàng thân thiết

Đơn vị tập trung vào nội dung tạo ra chuyển đổi số. Giúp khách hàng xây dựng định hướng tăng trưởng thương hiệu & mục tiêu doanh số online đa kênh tinh gọn.

Vũ Thùy Dung Khách hàng thân thiết

Đơn vị tập trung vào nội dung tạo ra chuyển đổi số. Giúp khách hàng xây dựng định hướng tăng trưởng thương hiệu & mục tiêu doanh số online đa kênh tinh gọn.

Vũ Văn Triệu Khách hàng thân thiết

Đơn vị tập trung vào nội dung tạo ra chuyển đổi số. Giúp khách hàng xây dựng định hướng tăng trưởng thương hiệu & mục tiêu doanh số online đa kênh tinh gọn.

Admatrix Agency

Đơn vị tập trung vào nội dung tạo ra chuyển đổi số. Giúp khách hàng xây dựng định hướng tăng trưởng thương hiệu & mục tiêu doanh số online đa kênh tinh gọn.


    Thời gian hoạt động

    Từ thứ 2 đến thứ 7

    - Sáng: 9h00 - 12h00
    - Chiều: 13h30 - 17h30

    Please leave your review about our services page