Kháng nghị từ chối quảng cáo

Nếu bạn cảm thấy những lý do từ chối quảng cáo không hợp lý hoặc bạn không rõ lý do từ chối quảng cáo thì bạn có thể kháng nghị. Thao tác này sẽ đưa toàn bộ nhóm quảng cáo của bạn sang khâu xét duyệt lần nữa

Quy trình gửi kháng nghị

01

Gửi thông tin kháng nghị

02

Nhắn tin Group support

03

Check sheet nhận thông tin phản hồi kháng nghị

04

Fix lỗi theo hướng dẫn và chỉnh sửa nhóm quảng cáo

*Lưu ý: Không xóa nhóm quảng cáo khi đã gửi kháng nghị
Thời gian giải quyết kháng nghị trong vòng 24h. Thứ 7-CN sẽ lâu hơn so với ngày thường
GỬI KHÁNG NGHỊ NGAY
Please leave your review about our services page